International Students (Thai)

โรงเรียนเมลเบิร์น เกิร์ลส แกรมมา ให้โอกาสนักเรียนทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความเป็นไปได้เพื่อค้นพบสิ่งที่ใจรัก

โรงเรียนเมลเบิร์น เกิร์ลส แกรมมา เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงเพียงแห่งเดียวในเมืองเมลเบิร์น ด้วยที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านกีฬาและวัฒนธรรมระดับโลกของเมลเบิร์น โรงเรียนแห่งนี้จึงเข้าถึงตัวเมืองในแบบที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจ ค้นพบ และดื่มด่ำไปกับวิถีชีวิตของชาวเมลเบิร์น

นักเรียนต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งในการนำมุมมองใหม่ๆ เข้ามาในชุมชนของเรา และเราสนับสนุนนักเรียนเหล่านี้ตลอดการศึกษากับเรา

นักเรียนต่างชาติต้องอาศัยอยู่ภายในหอพักหรือกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้น

จะสมัครเข้าเรียนได้อย่างไร

นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องผ่านการทดสอบ AEAS หรือเทียบเท่าตามที่ตกลงกันไว้

ผลการทดสอบ AEAS จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ และเป็นหนึ่งในการวัดความเหมาะสมของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนขั้นต่ำที่ระบุไว้ด้านล่างก่อนเข้ารับการศึกษา

ระดับชั้นปี คะแนน AEAS ระดับความสามารถ
5-6 50+ ระดับกลาง
7-9 61+ ระดับกลางตอนปลาย
10 71+ ระดับสูงตอนต้น
11 80+ ระดับสูง

นักเรียนยังจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา – แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
  • จดหมายรับรอง (ไม่บังคับ)

นักเรียนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันคุณสมบัติ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในการสัมภาษณ์นี้ด้วย การสัมภาษณ์อาจเป็นแบบตัวต่อตัวหรือผ่านการประชุมทางวิดีโอ

สำหรับภาพรวมของ โรงเรียนเมลเบิร์น เกิร์ลส แกรมมา สำหรับนักเรียนต่างชาติ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาได้จากคู่มือของเรา

คู่มือนักเรียนต่างชาติ

ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนต่างชาติ (.pdf)

กระบวนการสมัคร

การสมัครเข้าเรียน

บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้แทนของผู้สมัครส่งใบสมัครเรียนทางออนไลน์พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด

1. สำเนาผลการทดสอบ AEAS
2. สำเนารายงานของโรงเรียนตลอดสามปีที่ผ่านมา
3. สูติบัตร

การตรวจสอบ

ผู้อำนวยการโครงการที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบใบสมัครนักเรียนและข้อมูลสนับสนุน.

การสัมภาษณ์

ครอบครัวจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์กับอาจารย์ใหญ่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (โดยปกติจะเป็นผู้อำนวยการโครงการ) การสัมภาษณ์นี้อาจทำผ่านสไกป์หากจำเป็น ครอบครัวมีหน้าที่เป็นในการจัดหาล่ามหากจำเป็น

การตอบรับเข้าเรียน

อาจารย์ใหญ่เป็นผู้เดียวที่สามารถออกจดหมายตอบรับเข้าเรียนได้ เมื่อมีการออกจดหมายตอบรับเข้าเรียนแล้ว บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีเวลา 14 วันในการตอบรับโดยการกรอกและส่งคืนเอกสารข้อตกลงนักเรียนต่างชาติ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับสองภาคการศึกษาและค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับสองภาคเรียน (ในกรณีต้องการหอพัก) ล่วงหน้า

การตอบรับเข้าเรียนนี้เป็นแบบมีเงื่อนไขโดยที่นักเรียนจะต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนดสำหรับระดับชั้นปีที่เข้าเรียนเท่านั้น รายงานจากโรงเรียนสอนภาษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนี้

การยืนยัน

จะมีการจัดทำเอกสารตอบรับเป็นทางการจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE) และเอกสารยืนยันการจัดหาที่พักที่เหมาะสมและดูแลสวัสดิการ(Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

ตัวแทนระหว่างประเทศ

เพื่อช่วยในกระบวนการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนเมลเบิร์น เกิร์ลส แกรมมา ได้ร่วมมือกับตัวแทนระหว่างประเทศหลายแห่ง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อตัวแทนในภูมิภาคของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

โปรดทราบว่าโรงเรียนไม่ได้เสนอให้การช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าและไม่สามารถให้คำแนะนำในเรื่องนี้ได้

 

ปีที่ศึกษา ค่าธรรมเนียมรายปี
ปี 2023
ค่าเล่าเรียนรายงวด
ปี 2023
เตรียมประถมถึงชั้นปีที่ 4 $38,900 $9,360
ชั้นปีที่ 5 – 12 $51,864 $12,966
อยู่ประจำ ชั้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 12 $30,368 $7,592